採用通知

採用通知

(Tiếng Việt) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN (DEVELOPER) (02/2023)

(Tiếng Việt) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (02/2020)

2016年の3回目採用情報(デベロッパー)

Với mục đích mở rộng qui mô hoạt động của công ty ở T.P.Huế, triển khai nhiều dự án OutSourcing từ Nhật Bản về Huế để tạo ra nhiều công ăn việc làm cho những người sống ở Huế (miền Trung), cho những người đang làm việc xa nhà muốn trở về Huế Công ty

2016年の3回目採用情報(コミュニケーター)

Với mục đích mở rộng qui mô hoạt động của công ty ở T.P.Huế, triển khai nhiều dự án OutSourcing từ Nhật Bản về Huế để tạo ra nhiều công ăn việc làm cho những người sống ở Huế (miền Trung), cho những người đang làm việc xa nhà muốn trở về Huế Công ty

2016年の2回目採用情報(日本で働き募集)

Hiện tại công ty Brycen Nhật Bản đang có dự định tuyển “Kỹ thuật viên thực hiện và kiểm chứng FPGA Verilog” từ Việt Nam sang làm việc tại Nhật Vị trí tuyển dụng (1) Leader thực hiện/kiểm chứng FPGA Verilog. (2) Member thực hiện/kiểm chứng FPGA Verilog. Ngành nghề IT phần mềm, phần cứng