ISO/IEC 27001 : 2013

ISO/IEC 27001 : 2013
Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam (Giám đốc: Ishii Manabu; Trụ sở chính: 25 Nguyễn Văn Cừ, Huế, Việt Nam) vào ngày 15/07/2014 đã đạt được chứng nhận ISO/IEC 27001 do tổ chức công nhận Unitet Kingdom Accreditation Service (UKAS) trao tặng. Hơn nữa, vào ngày 14/09/2015 công ty chúng tôi đã tiến hành chuyển đổi thành công version chứng nhận ISO/IEC 27001 : 2013.
ISO 27001 là tiêu chuẩn Quốc tế về Hệ thống quản lý bảo mật thông tin, cho phép các doanh nghiệp giảm thiểu được rủi ro và bảo vệ tài sản thông tin từ các mối đe dọa khác nhau.
Dauchungnha27001
IND14.2127U
ISO27001-JP

※ Thông tin giấy chứng nhận ISO 27001:

Tên công ty CÔNG TY TNHH MTV BRYCEN VIỆT NAM
Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Phạm vi chứng nhận – PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG, PHẦN MỀM MOBILE.
– KINH DOANH DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI DOANH NGHIỆP.
(VẬN HÀNH HỆ THỐNG; DỮ LIỆU: NHẬP LIỆU, GIA CÔNG, TRUY XUẤT, PHÂN TÍCH)
CÔNG BỐ ÁP DỤNG: PHIÊN BẢN 03/00   NGÀY 26/06/2020.
Ngày bắt đầu chu kỳ chứng nhận 15/07/2014
Thời gian hiệu lực 14/07/2023
Số giấy chứng nhận VN007117           Phiên bản:1           Ngày cấp: 19/08/2020
Tổ chức đăng ký chứng nhận Bureau Vertitas Certification Việt Nam
Tổ chức công nhận United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

※ Cam kết hướng đến An ninh thông tin

– Thực hiện, duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý An ninh thông tin của Công ty theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001.
– Bảo vệ thông tin tránh truy cập, chỉnh sửa trái phép. Ngoài ra, không được tiết lộ thông tin cho người không có thẩm quyền qua hành động cố tình hoặc bất cẩn.
– Kế hoạch, thể chế để bảo đảm kinh doanh liên tục được thành lập, thực hiện và kiểm tra định kỳ.
– Thiết lập chính sách An ninh thông tin, thực hiện đào tạo an ninh thông tin cho toàn thể nhân viên trong công ty, tổ chức thực hiện kiểm tra an ninh thông tin.

Chu trình “PDCA” trong Hệ thống an ninh thông tin

Công ty chúng tôi vận dụng liên tục chu trình PDCA đối với Hệ thống An ninh thông tin trong các rủi ro An ninh thông tin có thể phát sinh và trong toàn bộ hoạt động dưới đây:

– Phát triển phần mềm ứng dụng, phần mềm Mobile.

– Kinh doanh dịch vụ thuê ngoài doanh nghiệp・DTP.

Các quá trình của Hệ thống quản lý An ninh thông tin được sử dụng dựa trên chu trình PDCA dưới đây:

PDCA-2001.TV