ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam (Giám đốc: Ishii Manabu; Trụ sở chính: 25 Nguyễn Văn Cừ, Huế, Việt Nam) vào ngày 21/07/2014 đã đạt chứng nhận ISO 9001 do tổ chức công nhận United Kingdom Accredition Service (UKAS) trao tặng.
ISO 9001 là một tiêu chuẩn Quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh.
Dauchungnhan9001
VN.3264103
ISO9001-JP

※ Thông tin giấy chứng nhận ISO 9001:

Tên Công ty CÔNG TY TNHH MTV BRYCEN VIỆT NAM
Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
Phạm vi chứng nhận – PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG, PHẦN MỀM MOBILE.
– KINH DOANH DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI DOANH NGHIỆP.
(VẬN HÀNH HỆ THỐNG; DỮ LIỆU: NHẬP LIỆU, GIA CÔNG, TRUY XUẤT, PHÂN TÍCH)
Ngày bắt đầu chu kỳ chứng nhận 21/07/2014
Thời gian hiệu lực 20/07/2023
Số giấy chứng nhận VN006987           Phiên bản: 1             Ngày cấp: 16/07/2020
Tổ chức đăng ký chứng nhận Bureau Vertitas Certification Việt Nam
Tổ chức công nhận United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

※ Cam kết hướng đến chất lượng sản phẩm

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm, xem chất lượng sản phẩm như một ưu thế cạnh tranh quan trọng làm gia tăng uy tín của công ty cũng như lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp.
Chúng tôi cam kết bảo đảm chất lượng sản phẩm trên các mặt:
Hướng tới khách hàng:Chúng tôi luôn chú trọng đến mức độ thõa mãn của khách hàng.
Giá cả: Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cả hợp lý (thấp nhất).
Đào tạo nhân sự:Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên, bó tri nhân sự đúng người đúng việc.
Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc:Chuẩn hóa các quy trình làm việc, thường xuyên cải tiến các quy trình để đảm bảo các quy trình ứng với các tiêu chuẩn như ISO và CMMi.

※ Lưu đồ dòng chảy công việc của Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam

luudo9001.vn

Giải thích mối quan hệ giữa Quá trình sản xuất và quá trình hỗ trợ theo lưu đồ trên:

Quá trình sản xuất: là nên tảng hoạt động của công ty chúng tôi. Quá trình sản xuất và quá trình hỗ trợ phải liên kết mật thiết nhằm bảo đảm việc sản xuất và gia công theo đúng nhu cầu của khách hàng và tuân thủ đúng tiêu chuẩn ISO 9001 – 27001.
Quá trình hỗ trợ: là quá trình không tham gia trự tiếp vào quá trình sản xuất nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho quá trình sản xuất sản phẩm.