CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

ー PHƯƠNG CHÂM CỦA CÔNG TY ー

Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam thực hiện hoạt động BPO – phát triển phần mềm chất lượng tốt nhất, lấy được lòng tin của khách hàng.

ー CHIẾN LƯỢC CHUNG ー

Lập kế hoạch đào tạo nhân tài và nâng cao trình độ kỹ thuật thông qua việc phát triển Offshore – nghiệp vụ vận hành, bảo trì từ các đơn đặt hàng ở Nhật Bản.
Cung cấp sản phẩm với giá thành thấp nhất, chất lượng tối đa dựa trên cơ chế hoạt động và sự tích lũy kiến thức nghiệp vụ và năng lực kỹ thuật.
Hướng tới mục tiêu mở rộng thị trường ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

ー CHIẾN LƯỢC RIÊNG CỦA TỪNG BỘ PHẬN ー

Bộ phận DEV
Mục tiêu mở rộng phát triển Offshore.
Tích lũy bí quyết nghiệp vụ của khách hàng.
Có khả năng đối ứng với các hình thái phát triển đa dạng và phong phú.
Tăng cường khả năng quản lý chẳng hạn như kỹ sư cầu nối…
Bộ phận DTP
Mục tiêu nâng cao khả năng nghiệp vụ của mỗi cá nhân.
Gia công hình ảnh đạt chất lượng tối ưu trong thời gian nhanh nhất.
Mục tiêu mở rộng nghiệp vụ BPO (DTP・CAD・Nhập và xử lý dữ liệu)
Bộ phận BLJ/SERVER
Mục tiêu nâng cao khả năng phân tích dữ liệu lớn.
Lấy điểm chú ý từ phân tích thông thường làm cơ sở để chuyển đổi phân tích.
Nâng cao tính chính xác trong công việc ứng dụng.
Nâng cao trình độ và khả năng đối ứng nhanh chóng sự cố đảm bảo cơ chế hoạt động liên tục server của khách hàng.
Hướng tới mục tiêu có thể thực hiện các công việc liên quan như bảo trì, bảo dưỡng và phục hồi hệ thống server.
Bộ phận BAO
Thực hiện việc hỗ trợ dự án và hoạt động QC để nâng cao giá trị doanh nghiệp.
Ứng dụng liên tục hệ thống ISO (9001 – 27001).
Vận dụng các chứng nhận, hệ thống quản lý khác để nâng cao giá trị doanh nghiệp.
Bộ phận BPO
Chúng tôi luôn nâng cao chuyên môn, hoàn thiện các quy trình xử lý nghiệp vụ đơn giản nhanh chóng và chính xác hơn.
Luôn luôn xem xét cân nhắc để có thể cung cấp cho khách hàng chất lượng sản phẩm tốt nhất với giá ưu đãi nhất.
Giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, tăng niềm tin và mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
Bộ phận SALE
Tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các công ty tại Việt Nam.
Chia sẻ thông tin và tìm hiểu những khó khăn mà các doanh nghiệp tại Việt Nam đang gặp phải để có chiến lược hợp tác phù hợp.
Cung cấp giải pháp công nghệ từ Nhật Bản đến với người dùng tại Việt Nam.
Bộ phận Tổng vụ
Tổ chức đào tạo, tuyển dụng nhân sự rộng rãi để phù hợp với sự phát triển của công ty.
Hoạt động tuyển dụng để bảo đảm nhân tuyển chọn nguồn nhân lực ưu tú.
Hoạt động thực tập trong doanh nghiệp liên kết với các trường đại học ở địa phương.