THÀNH TÍCH OFFSHORE

THÀNH TÍCH OFFSHORE

Xin giới thiệu 1 phần trong nhiều thành tích phát triển cho đến bây giờ.

― THÀNH TÍCH ĐIỂN HÌNH TRONG PHÁT TRIỂN OFFSHORE ―

Phát triển khởi đầu trọn gói cung cấp nhân sự
Giai đoạn cấu tạo trong vấn đề phát triển hệ thống cung cấp nhân sự

Quy mô

Ngôn ngữ

40 người/ tháng

Java、PL・SQL

Phát triển trọn gói hướng đến thiết bị chăm sóc
Phát triển, bảo trì trọn gói hệ thống ghi lại hướng tới hệ thống chăm sóc. Hoạt động mỗi tháng 1 cách thường xuyên.

Quy mô

Ngôn ngữ

4 người/ tháng

VB.NET

Phát triển trọn gói xuất dữ liệu
Hệ thống xuất dữ liệu hướng đến maketing, hoạt động mỗi tháng 1 cách thường xuyên.

Quy mô

Ngôn ngữ

4 người/ tháng

VB.NET

Phát triển ứng dụng Smartphone và máy tính bảng.
Ứng dụng quản lý dự án, ứng dụng oder tại nhà hàng

Quy mô

Ngôn ngữ

5 người/ tháng

iOS、Android

Phát triển trang web hướng đến BtoC
Code màn hình Internet portal hướng đến BtoC

Quy mô

Ngôn ngữ

9 người/ tháng

HTML、CSS

Phát triển ứng dụng phân phối ảnh động hướng đến xe cấp cứu
Phát triển ứng dụng trên máy tính bảng cho việc bảo trì của máy tính toán

Quy mô

Ngôn ngữ

3 người/ tháng

MAC、iOS

Phát triển ứng dụng cho việc bảo trì của máy tính toán nơi đỗ xe
Phát triển ứng dụng trên máy tính bảng cho việc bảo trì của máy tính toán

Quy mô

Ngôn ngữ

3 người/ tháng

IOS

Phát triển trọn gói việc làm, nhân sự, tiền lương
Giai đoạn cấu tạo trọn gói việc làm, nhân sự, tiền lương

Quy mô

Ngôn ngữ

180 người/ tháng

C#