ĐẠI DIỆN CHÀO HỎI

ĐẠI DIỆN CHÀO HỎI
Yokoyama
Giám đốc: Masayuki Yokoyama

Khi nhìn vào tình hình hoạt động giao thông không trì hoãn trong vài phút ở Tokyo, tôi tin rằng Nhật Bản là quốc gia phát triển tốt nhất thế giới, nhưng vẫn còn nhiều quốc gia trên thế giới tôi chưa từng được mắt thấy, tôi cho rằng vẫn còn nhiều bản sắc, nhiều tiềm năng khác với thị trường Nhật Bản chưa từng được khai thác

Ví dụ, có 196 quốc gia được Bộ Ngoại giao công bố, nhưng trong một báo cáo khác có hơn 300 quốc gia; Về dân số, người Nhật chiếm khoảng 1,5% thế giới, và như bạn có thể thấy, Nhật Bản nhỏ bé và thế giới cũng lớn.

Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của chúng tôi vẫn là một phần nhỏ của thế giới, nhưng chúng tôi tiếp xúc với những ý tưởng mới từ các quốc gia mới, những cuộc gặp gỡ mới và những điều mới lần lượt ra đời. Từ những điều này, tôi có thể nhận ra rằng có những thứ có thể dẫn đến kết quả cao cấp hơn.

Điều đó nói rằng, năm 2009, khi chúng tôi bắt đầu, là khoảng thời gian rất khó khăn ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, và đó không chỉ là một hướng đi hoàn toàn thành công.

Tuy nhiên, có những điều đạt được từ việc vượt qua chúng và tôi nghĩ rằng có ngày hôm nay.

Và lần này, không phải làm thế nào để vượt qua, mà là làm thế nào để đoàn kết với thế giới, tăng tốc và mở rộng toàn cầu hóa, suy nghĩ về cách cung cấp sản phẩm tốt hơn cho khách hàng và thế giới, chúng tôi nghĩ về nó và cảm nhận các dự cảm đang đến, chúng tôi cảm thấy công việc này rất đáng làm.

Tôi tin rằng những thị trường ấy không chỉ có tiềm năng trước mắt mà còn nắm giữ tiềm năng lâu dài cho tới nhiều thế hệ sau
BRYCEN VIET NAM CO., LTD

Masayuki Yokoyama

(Tham khảo)

「Nguồn gốc của sự thành lập Công Ty Cổ Phần Brycen chi nhánh Việt Nam」

Vào tháng 2 năm 1992 Công Ty Cổ Phần Brycen là thành viên chính của hội nâng đỡ nhà trẻ ”KODOMONOIE”, hỗ trợ những hoạt động và đã tiến hành hỗ trợ một cách liên tục cho tổ chức này.
Để tạo sự tự lập cho trẻ em lang thang đường phố, công ty đã nhận các em có xuất thân từ trung tâm nhà trẻ vào để đào tạo kỹ thuật – kinh doanh và đã tiến hành tuyển dụng vào chi nhánh Công ty TNHH Brycen.
Hơn thế nữa, để có thể hoạt động kinh doanh tại địa phương sau khi học được thói quen kinh doanh của Công ty phía Nhật Bản và tận dụng những kiến thức và kinh nghiệm đó trong hoạt động kinh doanh, vào ngày 1/4/2009 chúng tôi đã thành lập chi nhánh ở Huế, và sau đó đã thành lập công ty TNHH MTV Brycen Việt nam tại địa phương, kết hợp với chi nhánh Brycen Việt Nam.

「Về thành phố Huế Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam」