NEWS

NEWS

Cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Huế để thúc đẩy các dự án với Thành Phố Huế

Ngày 04 tháng 02 , Ông HOẢNG HẢI MINH – Chủ Tịch Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Huế đã có cuộc gặp gỡ với Ông Fujiki Masaru – Giám đốc Công Ty Cổ phần Brycen và Ông Nguyễn Ích Huấn – Giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế Thành phố Huế đã cùng