DU LỊCH CÔNG TY

DU LỊCH CÔNG TY

[Năm2019] Du lịch Công ty Đà Nẵng – Hội An – Vinperland Nam Hội An

Để tăng cường sự đoàn kết của tâp thể Brycen Việt Nam và tạo một mối quan hệ thoải mái với nhau trong công việc thì hàng năm, tooàn thể nhân viên Công ty Brycen đều được đi du lịch. Điểm đến năm 2019 là nơi nổi tiếng miền trung Việt Nam .  Đà Nẵng . Hội An . Vinperland

Du lịch công ty 2018

Du lịch Quy Nhơn, Bình Định

Du lịch công ty năm 2017

Du lịch đảo Lý Sơn

Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng

Hàng năm công ty chúng tôi thường tổ chức du lịch, nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa các thành viên trong công công ty và tạo mối quan hệ thân thiết trong quá trình làm việc. Điểm đến của chuyến du lịch lần này là thành phố Quảng Bình thuộc miền trung Việt Nam,

Du lịch Bana Hills

Vào ngày 2~3/10/2015, toàn thể nhân viên Brycen Việt Nam đã được công ty tổ chức chuyến du lịch Bana Hills – Đà Nẵng – Biển Lăng Cô.