GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Giới thiệu hệ thống quản lý kho bãi WMS của Brycen (Warehouse Management System)

Tổng quan hệ thống Tính năng ưu việt Luồng nghiệp vụ Các chức năng chính Demo màn hình Vòng tròn quy trình nghiệp vụ của BrycenVN WMS BR_WMS (BrycenVN Warehouse Management System) là hệ thống quản lý, vận hành kho bãi được phát triển bởi công ty Brycen Việt Nam. BR_WMS, với sự tích hợp