THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỬ NHÂN / KỸ SƯ PHẦN MỀM – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB (08/2022)

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự dưới đây: 1. Vị trí : Kĩ sư phần mềm Mô tả công việc: Phát triển hệ thống web application về quản lý tìm kiếm việc làm / hệ thống quản lý lương nhân sự cho khách hàng Nhật Bản ★Mức lương :

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH COMTOR (08/2022)

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự dưới đây: 1. Vị trí : IT Comter ★Số lượng: 2 người ★Yêu cầu: ■ Năng lực tiếng Nhật tốt (N2, N1) ■ Thông thạo cả thông dịch và biên dịch ■ Từng có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực IT comter hoặc

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KĨ SƯ CẦU NỐI (08/2022)

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự dưới đây: 1. Vị trí tuyển dụng: Kĩ sư cầu nối (BrSE) giữa dự án với Khách Hàng Nhật Bản Số lượng: 2 người Giới tính: Nam hoặc Nữ Quốc tịch: Việt Nam Mức lương : Dựa theo năng lực và kinh nghiệm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH (08/2022)

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự dưới đây: 1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh – Sale IT Độ tuổi: 25 đến 35 tuổi Quốc tịch: Việt Nam Số lượng tuyển dụng: 1 người Tính cách: Những người suy nghĩ linh hoạt, không bị hạn chế, có

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ COMPUTER VISION ENGINEER (08/2022)

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự dưới đây: 1. Vị trí: Computer Vision Engineer ★ Mức lương: Cấp Leader: up to 60M (trên 5 năm kinh nghiệm hoặc có năng lực  làm Leader) Cấp  Sub-leader: up to 40M (trên 5 năm kinh nghiệm hoặc có năng lực  làm Sub-leader)