THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT (04/2023)

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự dưới đây: 1. Vị trí : Nhân viên kế toán tiếng Nhật ★Số lượng: 1 người ★Mức lương: Thỏa thuận ★Nơi làm việc: Huế ■ Mô tả công việc: • Tổng hợp phân tích số liệu/báo cáo tài chính liên quan • Làm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN (DEVELOPER) (02/2023)

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự dưới đây: 1. Vị trí : Quản lý bộ phận phát triển (Developer) ★Số lượng: 1 người ■ Mô tả công việc: • Quản lý nhân sự bộ phận phát triển (công việc, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự,…) • Quản

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỬ NHÂN / KỸ SƯ PHẦN MỀM – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB (09/2022)

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự dưới đây: 1. Vị trí : Kĩ sư phần mềm Mô tả công việc: Phát triển hệ thống web application về quản lý tìm kiếm việc làm / hệ thống quản lý lương nhân sự cho khách hàng Nhật Bản ★Có thể làm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT COMTOR (09/2022)

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự dưới đây: 1. Vị trí : IT Comtor ★Số lượng: 2 người ★Yêu cầu: ■ Năng lực tiếng Nhật tốt (N2, N1) ■ Thông thạo cả thông dịch và biên dịch ■ Từng có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực IT comtor hoặc

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KĨ SƯ CẦU NỐI (09/2022)

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự dưới đây: 1. Vị trí tuyển dụng: Kĩ sư cầu nối (BrSE) giữa dự án với Khách Hàng Nhật Bản Số lượng: 2 người Giới tính: Nam hoặc Nữ Quốc tịch: Việt Nam Ngoài vai trò BrSE, nếu đảm nhận được vị trí