TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

Có thể tham gia chính vào các dự án phát triển kỹ thuật tối tân nhất từ Nhật Bản!
Hơn nữa, ngoài thời gian làm việc mọi người có thể tham gia vào các sự kiện rất thú vị!

― YÊU CẦU TUYỂN DỤNG ―

(1) Kỹ sư CNTT phát triển ứng dụng web(Nhân viên chính thức)

Tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng và quản lý nhân sự, dẫn dắt dự án đảm nhiệm đi đến thành công.

Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức  ( Số lượng: 10-20 người)
Mức lương

Thỏa thuận tùy vào năng kinh nghiệm và năng lực thực tế

(Ví dụ tham khảo: Kinh nghiệm 1-3 năm: Thỏa thuận
Kinh nghiệm 4-6 năm: t 10 triệu trở lên
Kinh nghiệm 7-10 năm trở lên : t 15 triệu trở lên)

Thời gian làm việc
 • Cơ bản: 8:00-11:30, 13:00-17:30
 • Shift1  : 7:30-11:30, 13:00-17:00

( Ứng với công việc có thể  chọn shift làm việc hợp lý )

Kỹ năng yêu cầu
 •   Hệ điều hành: Linux (UNIX), Máy chủ Win
 • Ngôn ngữ phát triển: java (MVC), c #, .NetASP (bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được)
 • Cơ sở dữ liệu: Oracle, SQLSever, MySQL, PostgresSQL (bất kỳ dữ liệu nào cũng được chấp nhận
 • Thiết kế: Ưu tiên người có khả năng
 • Quản lý nhóm: Ưu tiên người có khả năng
Chế độ đãi ngộ
 •  Chế độ khen thưởng đãi ngộ hấp dẫn: tăng lương 2lần/năm; Thưởng tháng 13
 • Được đi công tác, training AOTS , Onsite tại Nhật Bản…
 • Chế độ hiếu, hỷ, thăm hỏi sức khỏe người thân, quà sinh nhật, quà tết, …
 • Phụ cấp tiếng Nhật, quản lý dự án, phụ cấp chức vụ, xăng xe
 • Trả tiền OT đầy đủ theo luật định khi công việc phát sinh.
 • Làm việc 5 ngày/tuần: thứ 2 ~ thứ 6,
 • Chế độ flex-time (có thể chọn giờ làm việc)
 • Nghỉ lễ theo quy định, nghỉ hè, nghỉ thành lập công ty,nghỉ ngày giải phóng Huế
 • Du lịch, nghỉ mát hằng năm
 • Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí
 • Teambuilding 2 tháng/lần
 • Thưởng chế độ giới thiệu nhân sự cho công ty (theo quy định)
 • Thưởng chào mừng vào công ty (theo quy định)
 • Được mua cổ phiếu phát hành nội bộ của Công ty (hỗ trợ thêm 3%/cổ phiếu)

(2)Kỹ sư CNTT phát triển Ứng dụng di động(Nhân viên chính thức)

Có thể phát huy khả năng lập trình một cách tự do, sản phẩm làm ra được sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước.

Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức ( Số lượng: 10-20 người)
Mức lương

Thỏa thuận tùy vào năng kinh nghiệm và năng lực thực tế

(Ví dụ tham khảo: Kinh nghiệm 1-3 năm: Thỏa thuận
Kinh nghiệm 4-6 năm: t 10 triệu trở lên
Kinh nghiệm 7-10 năm trở lên : t 15 triệu trở lên)

Thời gian làm việc
 • Cơ bản: 8:00-11:30, 13:00-17:30
 • Shift1  : 7:30-11:30, 13:00-17:00

( Ứng với công việc có thể  chọn shift làm việc hợp lý )

Kỹ năng yêu cầu ■ Hệ điều hành: iOS, Android

■ Ngôn ngữ phát triển: java, Objective-C, Swift (Other )

■ Thiết kế: Ưu tiên người có khả năng

■ Quản lý nhóm: Ưu tiên người có khả năng

Chế độ đãi ngộ
 •  Chế độ khen thưởng đãi ngộ hấp dẫn: tăng lương 2lần/năm; Thưởng tháng 13
 • Được đi công tác, training AOTS , Onsite tại Nhật Bản…
 • Chế độ hiếu, hỷ, thăm hỏi sức khỏe người thân, quà sinh nhật, quà tết, …
 • Phụ cấp tiếng Nhật, quản lý dự án, phụ cấp chức vụ, xăng xe
 • Trả tiền OT đầy đủ theo luật định khi công việc phát sinh.
 • Làm việc 5 ngày/tuần: thứ 2 ~ thứ 6,
 • Chế độ flex-time (có thể chọn giờ làm việc)
 • Nghỉ lễ theo quy định, nghỉ hè, nghỉ thành lập công ty,nghỉ ngày giải phóng Huế
 • Du lịch, nghỉ mát hằng năm
 • Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí
 • Teambuilding 2 tháng/lần
 • Thưởng chế độ giới thiệu nhân sự cho công ty (theo quy định)
 • Thưởng chào mừng vào công ty (theo quy định)
 • Được mua cổ phiếu phát hành nội bộ của Công ty (hỗ trợ thêm 3%/cổ phiếu)

(3)Thông báo tuyển dụng