DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THEO HAI HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG LỚN

Phát triển offshore theo hình thức đấu thầu

Brycen Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho Brycen Việt Nam cho đến khi xác định được yêu cầu, thiết kế, phát triển, test và cho ra sản phẩm thị trường với tư cách là người liên lạc.

Sau khi đã quyết định thời gian giao hàng và giá cả với khách hàng thì tiến hành theo hợp đồng bắt đầu phát triển, phân bố leader dự án tại Nhật, phân bố thành viên của công ty cho từng hạng mục công việc cho đến khi đưa sản phẩm ra thị trường.

[Điều chỉnh cho thích hợp trong dự án]

・Xác định yêu cầu và thời gian giao hàng

・Mặc dù là hình thức hợp đồng nhưng muốn chi phí rẻ

・Phần giao dịch muốn thực hiện với người Nhật

Phát triển offshore theo hình thức thí nghiệm

service_gr2
Tại công ty Brycen Việt Nam sẽ hoạt động với tư cách là đối tác chiến lược mang tính lâu dài trong việc tạo ra những đội ngũ chuyên biệt giống như một phần của tổ chức khách hàng.

Trong trường hợp khách hàng chưa quyết định được một cách chính xác yêu cầu và ngày giao hàng thì chúng tôi sẽ thực hiện bằng hình thức hợp đồng giới thiệu giống như phát triển offshore theo hình thức đấu thầu, và trong kỳ hạn hợp đồng có thể đối ứng một cách linh hoạt đối với những thay đổi đặc tả hay yêu cầu thêm.

[Điều chỉnh cho thích hợp trong dự án]

・Phát triển hình thức agile

・Giai đoạn công việc cho đến khi thực hiện chính xác yêu cầu hay số lượng công việc cần thiết

・Công việc liên tục chẳng hạn như phát triển, ứng dụng dịch vụ của công ty

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Phát triển phần mềm
service_dev
Đối ứng sâu rộng không kể đến thành tích phát triển, ngôn ngữ sử dụng và các hình thức kinh doanh trong phương pháp sản xuất.
Ứng dụng, bảo trì
service_maintenance
Thực hiện công việc ứng dụng và bảo trì mang tính an ninh cao trong môi trường được căn cứ theo tiêu chuẩn chứng nhận ISMS.
Dịch vụ DTP
service_dtp
Có thể thực hiện giảm chi phí mang tính hiệu quả trong việc thuê ngoài nhiều công việc.
Dịch vu BPO
service_consulting
Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí, mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn.