DỊCH VỤ DTP

DỊCH VỤ DTP

Có thể giảm chi phí mang tính hiệu quả trong việc outsource nhiều công việc.

TÓM TẮT DỊCH VỤ

Cho dù là công việc minh họa chẳng hạn như bản đồ, bản đồ bố trí, hay là những công việc đơn giản chẳng hạn như gia công hình ảnh thì thời gian làm việc và số người là cần thiết.

Sẽ vượt ra ngoài giới hạn trong việc bảo dưỡng hệ thống, giảm chi phí khi hoàn thành công việc chỉ tại Nhật, tuy nhiên điều đó có thể giải quyết bằng hoạt động offshore.

Lợi ích trong việc outsource đến công ty

① Vấn đề thời hạn giao sản phẩm ngắn cũng có thể đối ứng
dtp_quick_delivery

Khoảng cách thời gian giữa Việt Nam và Nhật Bản là khoảng 2 giờ, đây là khoảng thời gian ngắn, có thể truyền trực tiếp nội dung oder của khách hàng.

Ngoài ra, tốc độ thay thế thành viên cũng nhanh, và có thể bắt tay vào công việc ngay lập tức.

② Tăng số lượng nhân sự gấp cũng có thể đối ứng
dtp_quick_delivery

Ở trong nước Nhật việc tăng số lượng nhân sự gấp là khó nhưng nếu ở Việt Nam có thể đối ứng được.

Thành viên có thể sử dụng Photoshop, lllustrator vì có thể thuộc nhiều lĩnh vực nên trong việc thay đổi số lượng nhân sự có thể đối ứng một cách nhanh chóng.

Thành tích dịch vụ DTP

  • Làm bản đồ về hướng dẫn du lịch, ẩm thực, đường phố
  • Công việc phản ánh sự thay đổi nhiều năm của bản đồ
  • Gia công các loại hình ảnh (cắt, ghép)