VẬN HÀNH - BẢO TRÌ

VẬN HÀNH - BẢO TRÌ

Thực hiện nghiệp vụ vận hành và bảo trì có tính an ninh cao
trong môi trường làm việc dựa theo tiêu chuẩn chứng nhận ISMS.

HAI DỊCH VỤ MANG ĐẾN SỰ AN TÂM ―

mn
mn
mn

Cung cấp những dịch vụ bằng các thiết bị an ninh gần với quốc gia Nhật Bản

Thực hiện chẳng hạn như ” đạt được chứng nhận ISO9001 và ISO27001″, “dự phòng đường dây network”, “phát điện trong nhà”,
“cài đặt cổng IC, camera an ninh” để tạo sự an tâm và tin cậy không chỉ trong việc phát triển phần mềm và còn việc vận hành và bảo trì.
Cung cấp các dịch vụ vận hành và bảo trì có chất lượng cao và an ninh cao có mức độ gần với Nhật Bản.

Việc duy trì ứng dụng và hệ thống hoạt động có thể làm việc ra các nguồn chi phí thấp và hiệu quả.

Duy trì chất lượng vận hành và tích lũy kinh nghiệm về phương pháp sản xuất dựa theo tỷ lệ cao nhân viên làm việc cố định

Công ty chúng tôi là một công ty CNTT tự hào với tỷ lệ nhân viên làm việc cố định cao mang tính áp đảo so với các công ty IT khác trong nước Việt Nam.
Việc các nhân viên làm việc cố định có nghĩa là phương pháp sản xuất sẽ tiếp tục được tích lũy và đồng thời việc vận hành cũng dần dần trở nên có hiệu quả.

Đối với khách hàng, khi giảm chi phí thì có thể đạt được kết quả tốt từ cả 2 hướng là vận hành và bảo trì.

Ví dụ về thành tích thực tế về việc vận hành và bảo trì

  • Vận hành hệ thống dự báo bán hàng theo hướng phân phối bán lẻ (Thời gian vận hành: Khoảng 3,5 năm)
  • Duy trì ứng dụng hướng đến dịch vụ chăm sóc (Thời gian duy trì: khoảng 2 năm)