PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Dựa trên kinh nghiệm và thành tích phát triển cho đến thời điểm hiện tại
chúng tôi sẽ đáp ứng rộng rãi các hình thức kinh doanh và ngôn ngữ sử dụng

TÓM TẮT DỊCH VỤ ―

Phát triển ứng dụng mobile
dev_mobile
Do những kỹ sư giàu kinh nghiệm có trách nhiệm đảm đương công việc phát triển ứng dụng iOS, Android trên smartphone và máy tính bảng,và vì an tâm nên đã giao phó công việc phát triển

[Ngôn ngữ đối ứng]

Chẳng hạn như Objective-C, Swift, Java, PHP

[Miền đối ứng]

Phát triển ứng dụng iPhone, phát triển ứng dụng Android

Phát triển hệ thống tính năng, hệ thống Website
dev_web
Chúng tôi cung cấp phát triển dựa theo yêu cầu của khách hàng theo chiều rộng có khả năng đối ứng từ việc phát triển ứng dụng tính năng BtoB cho đến xây dựng trang Web BtoC, và chi phí giảm, chất lượng cao.

[Ngôn ngữ đối ứng]

Chẳng hạn như Java, .NET Framework, VB, C#, PHP, HTML

[Miền đối ứng]

Chẳng hạn như cung cấp nhân sự, hệ thống chăm sóc, phát triển hệ thống quản lý bảo dưỡng, xây dựng trang web hệ thống

Tạo sự an tâm bằng cách cung cấp chi phí thấp nhưng chất lương cao giống như trong nước Nhật sản xuất
Hỗ trợ sự phát triển kinh doanh của khách hàng

Ví dụ về thành tích phát triển phần mềm

 • Phát triển, bảo trì ứng dụng của dịch vụ ASP khách hàng (C#.NET、Oracle)
 • Thiết kế màn hình giải pháp bảo dưỡng(VisualStudio2013)
 • Phát triển thiết bị phụ kiện phần mềm trọn gói tiền lương nhân sự (PL/SQL、Java、Oracle)
 • Phát triển dịch vụ cloud hướng đến các thẩm mỹ viện (PHPExcel、Mysql)
 • Hệ thống tối ưu hóa dự đoán (ASP.net)
 • Chuyển đổi OS cho Business Trunk Service và  Digital Truck Service của công ty(Java)
 • Hệ thống cho thuê nguyên liệu (VB.NET 、PostgreSQL)
 • Làm trang web công ty (WordPress)
 • Phát triển ứng dụng quản lý nhân sự sử dụng trong nội bộ công ty (ASP.net、PostgreSQL)
 • Phát triển Hadoop của DWH (Shell、Hadoop、 HiveQL)
 • Phát triển ứng dụng home trên Tablet của Android (Android)
 • Mặt khác, phát triển sử dụng kỹ thuật HTA, code HTML5