TIN TỨC

Chúng tôi đã áp dụng một số hình thức Outsourcing tại Việt Nam. Bắt đầu cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu đơn giản「Solid・Analysis」

Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam ( Giám đốc: Ông Kamada Daisuke; trụ sở chính tại Thành Phố Huế, Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) đã tiến hành cung cấp và hợp tác nghiệp vụ phân tích về dịch vụ phân tích dữ liệu đơn giản「Solid ・Analysis」với Công ty TNHH Praealtus (Trụ sở đặt tại Chuo-ku, Tokyo; Đại diện lãnh đạo: Ông Hiroshi Tsuruta; viết tắt tên Công ty là Praealtus) và Công ty TNHH Brycen Nhật Bản ( Đại diện ban giám đốc: Ông Fujiki Masaru; Trụ sở đặt tại Shinagawa-ku, Tokyo; viết tắt tên Công ty là Brycen).

Công ty chúng tôi đang tiến hành nghiệp vụ ứng dụng phân tích của B-LuckJobber hệ thống hỗ trợ đặt hàng theo hình thức dự đoán nhu cầu đang được công ty Brycen Nhật Bản cung cấp. Lần này, chúng tôi đánh giá cao về thành tích thực tế đó vì đã góp phần thúc đẩy hơn trong việc hợp tác kinh doanh.

「Solid ・Analysis」là dịch vụ sẽ cung cấp công việc phân tích dữ liệu dựa điều khoản đã được xác định trước chỉ trong thời gian ngắn với giá thành thấp. Cung cấp dịch vụ có thể sử dụng một cách “nhanh chóng với giá thành rẻ” kết quả phân tích với mức độ đầy đủ và cần thiết trong các nghiệp vụ hằng ngày cho những doanh nghiệp muốn tiến hành phân tích dữ liệu nhưng không thể thực hiện được một cách thỏa mãn vì thiếu kỹ năng trong công việc và thiếu giờ công, hoặc những doanh nghiệp muốn được hỗ trợ phân tích dữ liệu từ bên ngoài nhưng do dự về thời gian và kinh phí, hoặc là những doanh nghiệp có nhu cầu về phân tích dữ liệu nhưng muốn triển khai thực thi một cách nghiêm túc sau khi kiểm chứng bằng một cuộc kiểm thử có tính hữu dụng.

Thị trường phân tích dữ liệu đang được mở rộng với tốc độ cao trong những năm gần đây cùng với việc phổ cập tool và nâng cao việc nhận biết của tính hữu dụng của nó. Mặt khác, việc cần có kiến thức chuyên môn về phân tích thống kế, việc ủy thác cho các chuyên gia, việc tốn kém quá nhiều chi phí cho xây dựng cơ sở phân tích ở chính công ty, cho đến việc đưa ra hiệu quả và kết quả đạt được đã trở thành vấn trong việc mất thời gian. Ngoài ra một phần là do tài liệu mà chuyên gia phân tích cung cấp và sự thuyết trình về kết quả phân tích đã dẫn đến tình trạng người đảm trách thực tế cũng khó lý giải nên cũng đã trở thành một vấn đề.

Việc 「Solid ・Analysis」bắt đầu cung cấp lần này là nhằm rút ngắn thời gian và cắt giảm nhân công, trước khi bắt đầu phân tích thì quyết định các điều khoản của việc xử lý giá trị ngoại lệ trong dữ liệu đối tượng hay phạm vi phân tích với khách hàng khó tính theo bản thông số kỹ thuật quy định. Cùng với bản thông số kỹ thuật đó, Công ty Brycen Nhật Bản thực hiện công việc phân tích, quản lý vị trí để chuyển công việc đến Việt Nam. Ngoài ra, công ty TNHH Praealtus chuyên kinh doanh trong lĩnh vực thủ tục kinh doanh, maketting, chiến lược kinh doanh tập hợp cung cấp báo cáo dễ hiểu trong kinh doanh bao gồm giả thuyết đơn giản sử dụng kiến thức, thông tin đó. Theo phương pháp làm việc như cách này và chế độ dịch vụ, sẽ cung cấp kết quả phân tích dữ liệu với chu kỳ ngắn trong khoảng từ vài ngày đến 1 tuần bằng cách bày giá trị vượt trội cho các doanh nghiệp muốn xem xét vấn đề phân tích dữ liệu hay các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc bảo đảm các nhân tài chuyên môn để cải thiện thành tích.

Dưới đây là các ưu điểm chính của dịch vụ phân tích dữ liệu đơn giản [Solid Analysis].

1. Thiết lập giá thành thấp nhưng không yêu cầu độ chính xác quá cao

Lúc bắt đầu phân tích, quyết định bằng thông số kỹ thuật quyết định điều kiện chẳng hạn như phạm vi phân tích, sử dụng các giá trị khác biệt, phương pháp phân tích và thực hiện việc giải thích tại các Outsourcing với giá thành thấp. Vì đã không xử lý được những vấn đề phức tạp do con người để nâng cao độ chính xác và những lỗi phát hiện được khi kiểm thử nên giảm bớt được gánh nặng về giá thành.

2. Kết quả phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả đã ghi chép những giải thích đó một cách chuyên nghiệp

Cùng với thông tin số của kết quả phân tích chi tiết, hoạt động tư vấn chuyên môn về nghiệp vụ và marketting, cung cấp các dự đoán nghiệp vụ của giá trị đó và cung cấp các báo cáo ghi chép các giải thích một cách đơn giản. Vì có thế xác nhận các kết quả bằng hình thức dễ sử dụng trong chính sách cải thiện nghiệp vụ và trong maketting, mặc dù các doanh nghiệp chưa có chuyên sâu kiến thức phân tích nhưng vẫn có thể sử dụng kết quả phân tích dữ liệu một cách đơn giản.

3. Phân tích và báo cáo trong thời gian ngắn

Sau khi quyết định điều kiện phân tích thì tiến hành cung cấp báo cáo trong vài ngày cho đến 1 tuần. Trường hợp tiến hành phân tích một cách liên tục, có thể dùng kết quả phân tích dữ liệu đưa vào các công việc ổn định, tốc độ quyết định sẽ tăng tốc vì có thể quan sát tình trạng mới nhất trong chu kỳ ngắn.

Dịch vụ này được bán thông qua 2 công ty Praeltus và công ty Brycen và các cửa hàng đại lý bán lẻ của dịch vụ. Tại 2 công ty Praeltus và Brycen, dịch vụ này được bán với mục tiêu là 100 cái trong 1 năm đầu và 500 cái trong 3 năm tiếp theo.

Về dịch vụ phân tích dữ liệu đơn giản (Solid Analysis)

Về dịch vụ phân tích dữ liệu đơn giản (Solid Analysis)

◇Hình ảnh dịch vụ

solid-analysis

◇Giá tiền cung cấp

Cũng có trường hợp cấu thành menu tiêu chuẩn ※ 500.000 yên/ 1 lần và trường hợp thiết lập riêng biệt theo phạm vi phân tích