TIN TỨC

Renewal mới nội dung「Phát triển offshore」 và 「Annotation」 trên Website

Chúng tôi đã làm mới lại nội dung「Phát triển offshore」 và 「Annotation」 trên Website của Brycen.

Dựa vào những phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng các dịch vụ của Brycen, chúng tôi đang và sẽ thường xuyên cập nhật mới về nội dung mà khách hàng đã yêu thích và có hứng thú đối với mảng   「Phát triển offshore」「Annotation」.

Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực「Phát triển offshore」 và 「Annotation」xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

・Phát triển offshore : https://offshore.brycen.co.jp/

・Annotation: https://annotation.brycen.co.jp/

Địa chỉ liên hệ:

Công ty Cổ phần Brycen

Bộ phận System Solution Sales

TEL:03-6264-7222

MAIL:msd-sales@brycen.co.jp