TIN TỨC

Đại diện Brycen Việt Nam tham gia chấm luận văn tốt nghiệp Khoa Công nghệ Thông tin – Trường ĐH Khoa Học Huế

1234567

Trong số 4 giám khảo tham gia buổi chấm khóa luận có 2 thành viên là nhân viên của Brycen Việt Nam.

Vào ngày 27/06 , Khoa Công nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Khoa Học Huế tổ chức Lễ bảo vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp tại phòng Nghiên cứu số 2 và số 5.

Trong số 180 sinh viên năm 4 , 36 em đạt thành tích cao nhất sẽ tham gia phát biểu kết quả nghiên cứu trong vòng 1 năm.

Đại diện của Brycen Việt Nam, ông Lê Văn Long – Trưởng phòng đào tạo và ông Nguyễn Tôn Thất Đỗ vũ – Chuyên gia đào tạo đã tự hào được mời tham gia buổi lễ với tư cách giám khảo.

Năm 2020, hàng loạt cơ hội mới từ Brycen Việt Nam sẽ đến với sinh viên khá, giỏi từ các trường đại học uy tín trên cả nước.

Tuyển dụng nhân sự ngay từ khi các ứng viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường là hình thức mới được áp dụng tại Brycen Việt Nam. Thông qua hoạt động này, Brycen Việt Nam và các ứng viên sẽ có cơ hội giao lưu, tìm hiểu và đánh giá năng lực thực tế. Cũng là cơ hội cho các em sinh viên có cơ hội học hỏi và nhận lời khuyên,nhận xét từ các kĩ sư chuyên nghiệp.