NEWS

Cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Huế để thúc đẩy các dự án với Thành Phố Huế

Ngày 04 tháng 02 , Ông HOẢNG HẢI MINH – Chủ Tịch Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Huế đã có cuộc gặp gỡ với Ông Fujiki Masaru – Giám đốc Công Ty Cổ phần Brycen và Ông Nguyễn Ích Huấn – Giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế Thành phố Huế đã cùng nhau trao đổi các kế hoạch thúc đẩy tiến triển dự án của Công Ty Brycen và Thành Phố Huế.

IMG-1571 - Copy

Như nội dung truyền thông báo chí đã đưa tin vào vào ngày 26/02, Từ nay các cơ sở ban ngành của Thành phố Huế cũng như Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tích cực hỗ trợ cho Công ty Brycen Việt Nam trong quá trình phát triển trong thời gian tới.

IMG-1572 - Copy1