TIN TỨC

Phát hành ví dụ thực tế về việc sử dụng hệ thống kiểm tra hình ảnh COOOLa (do khách hàng Belluna GF Logistics sử dụng)

Hệ thống quản lý kho bãi dựa trên nền tảng đám mây COOOLa của Brycen đã cho phát hành một ví dụ thực tế về sản phẩm COOOLa mà khách hàng Belluna GF Logistics sử dụng. Trong ví dụ thực tế đó, khách hàng Belluna GF Logistics đã giới thiệu một cách cụ thể rằng thông qua việc sử dụng [ Hệ thống kiểm tra hình ảnh] đã giúp cải thiện năng suất vận chuyển của họ lên 1.7 lần.

Ví dụ thực tế do Khách hàng Belluna GF Logistics sử dụng [ Hệ thống kiểm tra hình ảnh] của COOOLa.

Trong những năm gần đây, vì dân số giảm đã làm tình trạng thiếu lao động trong ngành logistics đã trở thành một vấn đề lớn. Mặt khác, khối lượng vận chuyển của giao dịch đặt hàng chuyển phát đang tăng lên hàng năm, cùng với đó các nhu cầu về hiệu quả hoạt động ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp hơn.

Trước tình hình đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động trong ngành logistics là vấn đề cấp thiết.

Như một giải pháp cho vấn đề này, COOOLa đã cùng với WMS hợp tác và phát triển nên [ Hệ thống kiểm tra hình ảnh] cho phép kiểm tra tự động.

■Video giới thiệu [ Hệ thống kiểm tra hình ảnh] của COOOLa

Thông tin chi tiết về [ Hệ thống kiểm tra hình ảnh] của COOOLa

Nếu bạn quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động trong ngành hậu cần, vui lòng xem ví dụ thực tế về [ Hệ thống kiểm tra hình ảnh] do Belluna GF Logistics sử dụng.

■Những câu hỏi liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng liên hệ:

Brycen Co., Ltd.   Bộ phận giải pháp hậu cần (Logistis Solution)

Người phụ trách: Sugawara, Minezaki, Okazaki

Điện thoại: 03-6261-3611 (liên hệ trực tiếp)

Trang chủ của hệ thống quản lý kho bãi dựa trên nền tảng đám mây ‘‘COOOLa’’: https://cooola.jp/

Liên hệ: https://cooola.jp/contact/