TIN TỨC

Tích hợp [chức năng thanh công cụ BI] và [hệ thống quản lý kho bãi dựa trên nền tảng đám mây ‘CoooLa’]. Có thể phân tích trong kinh doanh và nghiệp vụ

Gần đây, vào ngày 22 tháng 6, hệ thống quản lý kho bãi dựa trên nền tảng đám mây CoooLa của công ty Brycen đã được thêm một số chức năng tùy chọn như là: “Báo cáo phân tích KPI”, “Tỷ lệ xoay vòng hàng trong kho”, “Báo cáo phân tích ABC”, tính năng mới sử dụng thanh công cụ BI.

Theo đó, những báo cáo đang được làm bằng excel,… cũng có thể tiến hành 1 cách nhanh chóng bằng thời gian thực tế làm báo cáo, phân tích thông tin với số lượng lớn được tạo ra bằng COOOLa.

Thanh công cụ BI (Business intelligence) là gì?

Là phần mềm có ích cho doanh nghiệp dùng trong kinh doanh và xử lý nghiệp vụ để tối ưu hóa việc xem và phân tích nhiều dữ liệu.

Báo cáo phân tích ABC là gì?

[Có hiệu quả trong việc quản lý hàng trong kho một cách hợp lý mà không làm mất cơ hội bán hàng do thiếu hàng hoặc mất thời gian xử lý khi kho quá tải.

Tỷ suất doanh thu bán hàng trong thời gian xác định sẽ được chia thành mức A-B-C và được hiển thị trên biểu đồ.

Thông qua biểu đồ, bạn có thể kiểm tra nhanh chóng những sản phẩm nào có doanh thu cao và sản phẩm nào có doanh thu thấp.

Tỉ lệ xoay vòng hàng trong kho là gì?

[Nó có hiệu quả trong việc đánh giá vị trí giúp cải thiện năng suất công việc.]

Bạn có thể kiểm tra số lượng hàng xuất, nhập kho trong khoảng thời gian quy định cho từng sản phẩm, vật liệu và mặt hàng đi kèm, đồng thời tính toán tỷ lệ xoay vòng hàng trong kho.

Bạn có thể sắp xếp và xuất ra các giá trị số có doanh thu cao theo thứ tự tăng dần / giảm dần.

Báo cáo phân tích KPI là gì?

[Hiệu quả trong việc lập kế hoạch sắp xếp nhân sự thích hợp trong kho.]

Bạn có thể kiểm tra năng suất làm việc trong kho bằng [tổng số đơn đã gia công], [tổng số sản phẩm đã gia công], [số công nhân trung bình], [số lượng đơn gia công trung bình] và [số lượng sản phẩm xử lý trung bình] trong khoảng thời gian quy định theo từng chủ hàng.

Thông tin liên hệ:

Brycen Co., Ltd.   Bộ phận giải pháp hậu cần (Logistis Solution)

Người phụ trách: Sugawara, Minezaki, Okazaki

Số điện thoại: 03-6261-3611 (liên hệ trực tiếp)

Trang chủ của hệ thống quản lý kho bãi dựa trên nền tảng đám mây ‘‘COOOLa’’: https://cooola.jp/

Liên hệ: https://cooola.jp/contact/